Trelleborg – en del av EU

Trelleborg – en del av EU

 

Allt för ofta lyfts medlemskapet i Europeiska Unionen fram i negativt sken. I Trelleborgs kommun vet vi att EU är en bidragande del i vår utveckling. Dessutom har vi för avsikt att göra EU:s medfinansiering till en ännu större del i det löpande utvecklingsarbetet som pågår. Redan idag har vi haft god nytta av det svenska medlemskapet i EU. Det har handlat om ekonomisk stöttning i samband med olika projekt som vi haft möjlighet att driva i Trelleborgs kommun.

Inom arbetsmarknadsområdet har en hel del stöd kommit via Europeiska Socialfonderna. Vi kan också se hur stöd via miljö- och klimatarbetet kommit trelleborgarna till gagn. Arbeten som vi förvisso hade utfört, men tack vare medfinansieringen kunnat göra än större. Utvecklingen på landsbygden, via främst LEADER är ännu ett sätt som EU varit delaktigt. Projekt i skolan har kunnat genomföras tack vare EU, även om vi ser en stor möjlighet inför framtiden att ta ännu större del av just dessa gemensamma medel.

Givetvis innebär det svenska medlemskapet i Europeiska Unionen att den vardag som en gång var verklighet i Trelleborg är en helt annat idag. Trelleborg var förvisso porten mot kontinenten, men den kontinent vi var porten mot var inte samma som idag. Järnridån som en gång delade Europa började i neutrala Sverige, i Trelleborg. Idag är det lika lätt att ta färjan från Trelleborg till en av de tre hamnar som finns i Tyskland eller den i Polen. Detta utan att vi behöver oroa oss eller tänka på vart färjan går. Den tar godset till den för Sverige viktiga marknaden – Europa.

 

Nämndernas ordföranden och förvaltningschefer från Trelleborg på besök i Bryssel 2013

Nämndernas ordföranden och förvaltningschefer från Trelleborg på besök i Bryssel 2013

 

Trelleborgs hamn – viktig för EU

Trelleborgs hamn är en av de viktigaste hamnar som finns i Europa. För Sveriges del så är vår hamn den största hamnen i förhållande till Europa. Sverige, som är ett exportberoende land behöver säkra vägar till kontinenten. Det är något som vår hamn erbjuder, vilket är viktigt för Sverige och för Europa.

För Trelleborgs Hamn har arbetet med att söka medfinansiering från EU varit en viktig och naturlig del av arbetet sedan 2005. Primärt har det handlar om infrastrukturinvesteringarna via Transportenheten (TEN-T). På detta sätt har hamnen fått delfinansiering på olika investeringar. Detta är så klart extra viktigt då Trelleborgs Hamn AB finansierar sina investeringar själv, antingen direkt eller via lånade medel. De senaste tre åren har Trelleborgs Hamn AB fått beviljat bidrag från EU med 102 miljoner kronor. Totalt har EU medfinansierat olika projekt och investeringar i Trelleborgs hamn med 135 miljoner kronor. Detta är så klart kopplat till att Trelleborgs hamn är en del av de viktiga europeiska transportkorridorerna som identifierats.

 

Stort och smått

Det som Trelleborgs hamn fått eller ansökt om bidrag för är investeringar, alltså inte för den ordinarie löpande driften. På listan finns bidrag till ansökningar, dels inskickade, dels bifallna, till ett logistikcentrum, en kombiterminal, de tre senast byggda färjelägena, besiktningsanläggning, truckdatorer, lasthanteringssystem, uppställningsytor, elanslutning, spillvattenmottagning, dagvattenrening, delar av muddringskostnaderna och de nybyggda vågbrytarna.

 

Motorway of the Sea (MoS)

Naturligt för Trelleborgs Hamn AB har varit att ansöka om medfinansiering till olika projekt tydligt kopplade till infrastruktur. Under de senaste åren har gemensamma ansökningar gjorts med olika partners. Här kan exempelvis investeringsprojektet MoS Königslinie som avslutades 2011 som drevs tillsammans med hamnen i Sassnitz, Scandlines AB och Scandlines GmbH. I projektet ingick ombyggnad av färjeläge 8 inklusive spåranslutning och uppställnings ytor.

Ett annat MoS-projekt, Green Bridge (2012-2015) är ett nystartat projekt som drivs tillsammans med TT-Line, hamnarna i Lübeck och Rostock. Projektet stödjer installationen av utrustning för avgasrening via scrubbers på två fartyg och katalysator på ett fartyg. Detta innebär att fartygen kommer att behöva göras längre. Dessutom behövs kajplatserna göras längre och hamninfrastrukturen behöver anpassas. Detta har bland annat inneburit Trelleborgs hamn investerat i nya vågbrytare, totalt tre kilometer långa, muddring i hamnen och det nya färjeläget. Dessutom innebär projektet att installationer av elförsörjningsnät till lands i Trelleborg och Lübeck. Det vill säga att istället för att färjorna får el via sina egna motorer, så kommer den från land.

 

Vårt mål – Östersjöns klimatsmartaste hamn

Kommunfullmäktige i Trelleborg har satt ett högt mål för vårt bolag, Trelleborgs Hamn AB. Vi kräver att bolaget ska leverera och vara Östersjöns klimatsmartaste hamn. För att nå detta mål är det så klart viktigt att samarbeta med övriga hamnar inom Östersjön. Naturligt är dessutom för Europas åttonde största RoRo-hamn, att ligga i framkant i miljöarbetet. Det som Trelleborgs hamn specialiserat sig på är just RoRo-trafiken, det vill säga att godset rullas av och på färjorna i hamnen.

Miljöarbete i Trelleborgs hamn, med fokus på att vara Östersjöns miljövänligaste hamn, har bidragit till att hamnen har varit ledande i ett stort Östersjöprojekt. Detta är dessutom ett av EU:s flaggskeppsprojekt, Clean Baltic Sea Shipping. Projektet består av 19 samarbetspartners från Östersjöområdet.

Projektet har visats under EU kommissionens Baltic Development Forum i Köpenhamn. I september hölls projektets slutkonferens i Trelleborg. I samband med denna stora internationella konferens presenterades delprojekten inom elanslutning, LNG (flytande naturgas) som bränsle för fartyg, miljöavgifter och miljöindex för Östersjös hamnar. En viktig del i projektet är att sprida information om behovet av en renare sjöfart till olika sjöfartsintressenter runt om i Östersjön.

Projektet Green EFFORTS har målsättningen att framförallt fokusera på hur man kan reducera energiförbrukningen i hamnar och lagerterminaler. Fokus ligger på koldioxidutsläppen som sker på olika sätt i hamnverksamheten. Utsläpp som då inte bara orsakas på grund av utrustning och sättet att arbeta på utan också själva energimixen. Främsta anledningarna till att just Trelleborgs HAm AB tillfrågades att delta i projektet var dels för att hamnen är Skandinaviens största Ro-Ro hamn dels att för att hamnen var så kallad ”Lead Partner” i Clean Baltic Sea Shipping i kombination med bolagets miljöstrategi och medvetna arbete.

 

Många är utmaningarna

Ett litet axplock över de utmaningar en kommun står inför har vi visat på här. Hade inte Sverige varit medlem i Europeiska Unionen, så hade utvecklingsarbetet varit så mycket svårare att genomföra. Det handlar inte bara om de ekonomiska stöden som vi kan söka via EU. Det handlar om möjligheterna över gränserna i Europa som vi får och kan skaffa oss. Det är viktigt för Trelleborgs kommun att det Europa som vi ser framför oss präglas av öppenhet. Det är viktigt för oss alla i Trelleborg med ett EU som styrs med fokus på att gränserna mellan länderna är öppna. Ett Europa som har fokus på tillväxt innebär framtidstro och tillväxt för Trelleborg.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s