Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige och Trelleborg

Denna debattartikel var införd i Trelleborgs Allehanda den 18 mars

Nu är det sex månader kvar till höstens val. Det är ett viktigt val som kommer att avgöra vilken väg Sverige ska ta. Nya Moderaternas mål är ett Sverige som ska bli ännu bättre på att se och tillvarata allas förmåga. Bättre på att ge alla som vill och kan en chans att bidra. För oss handlar det om att ta ansvar för sammanhållningen och se till att alla behövs – både här i Trelleborgs kommun och i resten av landet.

För att kunna genomföra politiska förslag är ordning och reda i ekonomin helt central. Det är först då vi kan prioritera satsningar för att sänka trösklarna till arbete, öka kvaliteten i vården och ge varje barn förutsättningar att nå kunskapsmålen. Sverige är ett av de länder som har gått starkast ur den internationella ekonomiska krisen. När andra EU- länder har tvingats till nedskärningar har vi kunnat investera i jobb, utbildning och reformer för tillväxt.

Genom utbildningssatsningar och reformer som sänkta arbetsgivaravgifter för unga, instegs- och nystartsjobb, rut- och rot-avdragen och halverad restaurangmoms har vi möjliggjort fler arbetstillfällen och skapat förutsättningar för företag att växa. Sedan Alliansen vann väljarnas förtroende har över 200 000 fler personer ett jobb att gå till. Lågkonjunkturen ser nu ut att vara på väg att vända och tillväxten förväntas ytterligare att öka. Det innebär också en omställning i svensk ekonomi. Vi kommer framöver att prioritera en återgång till balans och överskott i de offentliga finanserna.

Sverige går nu in i en ny ekonomisk fas. Satsningar kommer att behöva finansieras krona för krona och tillsammans med Alliansen kommer vi att prioritera investeringar i bättre utbildning och fler jobb, nationellt och lokalt.

Den allt tuffare konkurrensen på arbetsmarknaden ställer också tydligare krav på kunskap och kompetens. Det är därför viktigt att det blir rätt från början. Här spelar förskolan och de första åren i grundskolan en avgörande roll. Alliansregeringen genomför därför fortsatta satsningar på skolan genom bland annat genom mindre grupper i förskolan och ett lågstadielyft. Det handlar om att utbilda fler lågstadielärare och satsa på högre kvalitet i elevernas utbildning genom mindre klasser och fler speciallärare. Vi vill dessutom införa en tioårig grundskola, med skolstart vid sex års ålder och ett fyraårigt lågstadium. Utbildningen i Sverige ska ha hög kvalitet, för elevernas skull, men också för jobbens.

Sverige är ett bra land. Nya Moderaterna tillsammans med Alliansen kommer att ta ansvar för att göra det ännu bättre. I Trelleborg kommun och nationellt kommer vi hålla ordning och reda i ekonomin, skapa bättre förutsättningar för att jobben ska kunna växa till samt investera i kunskap och skolan. Vi är övertygade om att alla behövs i bygget av ett bättre Sverige och ett bättre Skåne

Kent Persson, partisekreterare (M)

Ulf Bingsgård, kommunstyrelsens ordförande (M)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s