Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden

Måndagen den 22 juni fattar kommunfullmäktige i Trelleborg beslut om budgeten för kommande år. Två alternativ kommer att ställas mot varandra. Ett alternativ som innebär fortsatta ansvarsfulla måttliga satsningar. Det andra alternativet innebär neddragningar i alla verksamheter. Vi, De borgerliga i Trelleborg, Folkpartiet och Moderaterna, bygger vår budget på den ansvarsfulla budget vi presenterade för ett år sedan. Det var en budget som kritiserades av facken och oppositionen, fastän vi då satsade ansvarsfullt på våra verksamheter. Den budget vi föreslår ska gälla för Trelleborgs kommun 2016 fortsätter på samma ansvarsfulla spår. Vår budget bygger på en oförändrad skattesats och att budget 2015 uppvisar ett nollresultat.

Det ekonomiska läget för Trelleborg inför 2016 är ansträngt, men det är därför mycket glädjande att kunna presentera ett budgetförslag som förutom allmänna kostnadsökningar även medger en del satsningar, utan att behöva göra neddragningar i nämndernas verksamhet. Ett medvetet avsteg från det så kallade tvåprocentsmålet görs, vilket vi anser vara rimligt med tanke på det ekonomiska läget.

Vården, omsorgen och skolan är viktig för oss. Vi föreslår att Bildningsnämnden får 15 miljoner kronor för att fortsätta vår treåriga satsning på barn i behov av särskilt stöd. Socialnämnden får ytterligare 2,5 miljoner kronor för att säkerställa verksamheten. Detta plus att vi anser att avtalet med färdtjänsten för helgbeställning, ca 1,5 miljoner kronor, samt matdistribution i egen regi, ca 2 miljoner kronor, ska upphöra. Detta ger nämnden totalt 6 miljoner kronor till lagstyrd verksamhet.

Trelleborgs kommun är väldigt framgångsrika i sitt arbete med att få trelleborgare i arbete. Vi vill fortsätta med detta arbete och föreslår att Arbetsmarknadsnämnden får ytterligare 1 miljon kronor för att fortsätta sitt arbete med att få trelleborgare i arbete. Tekniska nämnden får 3,5 miljoner kronor för att hantera de kostnader som följer när Trelleborgs Centralstation öppnar.

Kultur- och fritidsnämnden anser vi kan slås samman. Det bör ge minskad administration och drygt 250 000 kr som kan användas till föreningsbidrag i sektorn. Vi föreslår en genusskatteväxling. Detta innebär att skytteklubbarna i större utsträckning betalar för sitt utnyttjande av skjutbanan i Maglarp. På så sätt kan mer resurser satsas för att rädda ridsporten i Trelleborgs kommun. För att ytterligare säkerställa ridsportens framtid i kommunen tillskjuter vi 1 miljon kr. För att utveckla Kulturskolan så att fler lärare kan anställas och för att fler e-böcker ska kunna lånas tillskjuts 1 miljoner kronor.

Vi säger också att den utökade onödiga dyra politiska organisationen ska skrotas. När mandatperioden inleddes inrättades tre permanenta utskott under kommunstyrelsen. Flera nämnder har följt eller har för avsikt att följa detta exempel. Detta är inte tecken på en effektiv organisation, utan endast kostnadsdrivande. Vi föreslår att samtliga utskott, dock ej arbetsutskotten, avskaffas. Överskottet som detta ger tillfaller nämndens ordinarie verksamhet. Exempelvis innebär detta för kommunstyrelsen 150 – 200 000 kronor att använda till mer relevant kommunutvecklande verksamhet, exempelvis framtagandet av strategier för Sjöstadens förverkligande.

Vår budget för 2016 tar vid där vår budget för 2015 slutar och lägger grunden för en offensiv och ansvarsfull budget för 2017. Vi tycker det är viktigt att se budgetarna som ett sammanhängande uttryck för hur kommunen skall styras och utvecklas. Vår budget för 2015 var en bra och ansvarsfull budget, och därför kan vi presentera en budget för 2016 som fortsätter en positiv utveckling för Trelleborg. Vi är redo att fortsätta ta ansvar för Trelleborgs kommun.

Ulf Bingsgård (M), oppositionsråd för De borgerliga

Henrik Silfverstolpe (FP), gruppledare för Folkpartiet

Mikael Rubin (M), gruppledare för Moderaterna

 

Denna insändare publicerades i Trelleborgs Allehanda den 18 juni 2015

En reaktion på ”Med ansvar för framtiden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s