Hur går det med ekonomin Torbjörn? 

Pressmeddelande 

Hur går det med ekonomin Torbjörn? 

Idag har Ulf Bingsgård (M) oppositionsråd för De borgerliga ställt två frågor med anledning av den årsprognos som presenterades vid onsdagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

” – Det var ett avancerat räknestycke, men slutresultatet var tydligt. Utan de statliga flyktingmiljonerna kommer kommunen gå back i år igen. Nämnderna verkar överkonsumera” säger Ulf Bingsgård i en kommentar. 

I budgetdebatten i juni 2015 framhöll flera företrädare för Kvartetten att det var viktigt att nå och hålla det så kallade 2 %-målet. 

” – Med det dåliga ekonomiska året 2015 i färskt minne föranleder denna första rapport två frågor. ”Kommer Trelleborgs kommun visa upp positivt resultat i år?” och ”Kommer Trelleborgs kommuns resultat nå det uppsatta 2 %-målet?”. Jag hoppas på raka och klara svar av kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson (S)” säger Ulf Bingsgård i en avslutande kommentar. 

Frågorna förväntas besvaras i samband med kommunfullmäktiges möte den 23 maj.

Ulf Bingsgård nås för kommentarer på 0708-81 7110.
………

Frågorna återfinns i sin helhet nedan. Då den inledande texten är den samma återges den bara en gång. 

Fråga

Till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson (S) gällande årsprognosen för Trelleborgs kommun

Vid kommunstyrelsens arbetsutskottet den 18 maj förelåg årsprognosen gällande resultatet för 2016. Ur tf ekonomichefs tjänsteskrivelse finns att läsa:

”Föreligger årsprognos för 2016. Prognosen visar ett resultat på +48,1 miljoner kronor. Nämndernas avvikelser uppgår till -43,5 mkr. Extra statsbidrag för flyktingsituationen ingår i den totala prognosen med +74,3 mkr.

I ett förslag till kommunstyrelsen finns en fördelning av det extra statsbidraget så att 32,8 mnkr fördelas till sex nämnder. I förhållande till nedan beskrivna underskott så innebär förslaget att arbetsmarknadsnämnden får sitt underskott täckt. I övrigt innebär förslaget kostnadsökningar. För den totala prognosen innebär det ett överskott på 26,1 mnkr. I förslaget ligger också ett tillskott till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov på 28,7 mnkr. Skulle detta anslag senare under året fördelas alternativt skuldbokföras vid årsskiftet så bli totalnettot -2,6 mnkr. Förslaget är således ännu inte behandlat.”

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson (S):

– kommer Trelleborgs kommun visa upp positivt resultat i år?

Fråga 2

– kommer Trelleborgs kommuns resultat nå det uppsatta 2 %-målet?

Trelleborg 2016-05-20

Ulf Bingsgård (M)

Oppositionsråd 

En reaktion på ”Hur går det med ekonomin Torbjörn? 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s