Hållbara Rotary

Hållbara Rotary

Arbetet med ett hållbart samhälle är viktigt. Ett arbete och tankesätt som måste genomsyra alla verksamheter och aktiviteter. Jag har länge haft ett engagemang kring hållbarhet, sustainability. Då menar jag hållbarhetens alla tre perspektiv – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Inför detta Rotaryår inrättades en kommitté för hållbarhet inom vårt distrikt. Jag fick uppdraget att vara sammanhållande för denna kommitté och vi har haft ett par möten. Normalt sett utses ett antal rotarianer att ingå i en kommitté och då är det de som driver arbetet i kommittén. När det gäller denna kommitté har jag valt ett litet annorlunda sätt att gripa tag i frågan. Vi håller öppna möten, där alla rotarianer och rotaractare är välkomna. Mötena är på ett kafé, så att det är synligt att Rotary har möte. Dessutom kommer vi vara på olika platser i distriktet, som sträcker sig från Höganäs och Helsingborg i norr till Söderslätt och Österlen i söder via Malmö och Lund. Vår kommitté har antagit namnen Rotary Sustainability Distrikt 2390.

Detta bildspel kräver JavaScript.

I våra samtal har vi kommit fram till fyra områden som vi kommer bedriva arbetet inom.

Det första handlar om kompentensutveckling och kunskapsspridning. Som kommitté kommer vi arrangera vissa föredrag och möten, så kallade intercitymöten. Vi kommer också skapa en bank med förslag på intressanta föredragshållare. Detta för att underlätta för våra klubbar att hitta lämpliga och intresserade 7 till sina möten.

Det andra området vi kommer arbeta med är att driva på och genomföra större projekt globalt genom Rotary.
Det tredje kommer handla om att synliggöra och uppmuntra lokalt arbete, både mellan klubbar och mellan andra lokala aktörer.
Slutligen, det fjärde området, handlar om att lyfta hållbarhetsfrågorna i ett större perspektiv inom Rotary, både lokalt och globalt.
Jag klurar mycket på hur vi kan synliggöra allt det arbete som redan görs inom Rotary kring hållbarhet. För att börja någonstans har jag tagit utgångspunkt i de sex fokusområdena som Rotarys arbete utgår från. Dessa sex områden matchas med de sjutton globala målen som antagits av FN. Lite förenklat kan man likna det vid ett spel där de sex fokusområdena utgör spelplanen och de sjutton målen är spelpjäser som ska läggas ut. Eftersom varje fokusområde täcker in flera mål, så gäller det att ha dubbletter.

Detta kan vara ett verktyg som används i klubbarna och överallt där man vill prata om Rotary som en hållbar organisation. Detta gör också att vi kan kartlägga vad vi reda gör, både lokalt och globalt, och samtidigt få reda på var vi behöver bli lite bättre. På så sätt kan vi både berätta om vad Rotary redan gör för hållbar utveckling i världen och vad vi vill göra framöver.