I debatten under Moderaternas stämma om infrastruktur, tillväxt och NATO

I debatten under Moderaternas stämma om infrastruktur, tillväxt och NATO

 

Den 15-18 oktober höll Moderaterna partistämma i Karlstad. Under dessa dagar avhandlades ett nytt partiprogram. Ett program som tagits fram på ett nytt och spännande sätt. Direkt efter att Anna Kinberg Batra blivit vald till partiets ordförande tillsattes ett antal politikutvecklingsgrupper. Dessa har sedan ägnat året åt att samla in tankar och uppslag från medlemmar och partiföreningar samt i mars genomfördes en heldag i Stockholm med fokus på vår nya politik. Långt om länge skulle vi nu få debattera den och slutligen besluta om den.

 

 

Första dagen var vikt åt utskottsbehandling. Jag hade hamnat i utskottet som skulle hantera förslagen från partistyrelsen och inkomna motioner gällande säkerhetspolitik, försvar och vår omvärld. Bland frågorna som hanterades var svenskt medlemskap i NATO.

 

Ekonomi och jobb

I debatten som var kring jobbskapande och tillväxt kände jag att det var viktigt att även påtala att vi är ett exportberoende land. Föga förvånande är det väl att jag som företrädare från Trelleborg vill lyfta fram sjöfartens betydelse för vårt land. Påtalade att vi tyvärr ser att mer och mer gods går via landsväg och inte järnväg. Lyfte ett varningens finger för att vi kanske står utan rederier som är beredda att ha färjor med beredskap för järnvägstransporter till följd av detta.

Talet går att finna här – Ulf om betydelsen för god infrastruktur till land och till havs.

 

Försvar, säkerhet och omvärld

I debatten kring vår omvärld och vårt försvar hade jag två inlägg. Mitt första inlägg var helt kopplat till NATO-frågan. Utskottets förslag till beslut var att Moderaterna ska verka för en färdplan för svenskt Natomedlemskap, där frågan inte är om Sverige ska bli medlem utan hur, med målet att kunna inleda förhandlingar under kommande mandatperiod. I utskottet hade jag yrkat på två tillägg, dels ”att den angelägna frågan för Sverige om en ansökan om medlemskap i NATO bör ha hög prioritet” dels ”att riksdagsbeslut om ansökan tillsammans med övriga allianspartier bör bearbetas snarast möjligt för en bred samförståndslösning”. Jag nöjde mig med att yrka på tillägget att den angelägna frågan för Sverige om en ansökan om medlemskap i NATO bör ha hög prioritet.

För mig handlar ett medlemskap i NATO om att vi ansöker om inträde i en organisation för att vår egen säkerhet och trygghet. Givetvis även att det handlar om att ställa upp solidariskt med övriga medlemsstater. Viktigt är också att få fakta på bordet, vilket hade varit naturlig om frågan blivit mer aktuell. Fakta och inte den vanliga förvåningen som blir varje gång NATO meddelar att de inte tänker försvara Sverige vid anfall. De försvarar så klart sina medlemmar, inte de som står i farstun och velar.

Mitt andra inlägg i debatten tog fokus på krisberedskapen. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap föreslås utvärderas. Jag pekade på att alla kriser ser inte likadana ut. Den vanliga krisen har en start, ett förlopp och avslut. Vi upplever nu i Trelleborg en situation som förskjuter normerna för vad som är att anses vara normal verksamhet. Vi behöver ha en beredskap för kriser som är onormala också.

Tyvärr har jag inte lyckats finna några klipp på nätet om detta än 😦

På talarlistan i debatten om vårt försvar och vår omvärld

På talarlistan i debatten om vårt försvar och vår omvärld

3 reaktioner på ”I debatten under Moderaternas stämma om infrastruktur, tillväxt och NATO

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s