Gårdsförsäljning är bra för regional matkultur

Gårdsförsäljning är bra för regional matkultur

Idag, den 31 maj, har jag som ordförande för Regional Matkultur Skåne skickat in vårt yttrande gällande gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Vi tror att det är bra och hade gynnat den lokala utvecklingen av mat- och dryckeskultur i Skåne.


Yttrandet i sin helhet

                                 

Socialdepartementet

103 33  STOCKHOLM

Remissvar gällande betänkandet SOU 2021:95 ”En möjlighet till småskalig försäljning av alkoholdrycker”.

Sammanfattning

Regional Matkultur Skåne instämmer i stort med utredningens förslag och slutsatser. Vi ser möjligheter för småskalig livsmedelsproduktion att växa, men invänder mot två av utredningens förslag. Vi anser inte det som ett rimligt krav att ta betalt vid studiebesök, ej heller de försäljningsvolymbegränsningar som föreslås för öl och andra jästa produkter.

Vi stödjer

Inledningsvis vill vi understryk att vi instämmer i merparten av utredningens analyser och förslag. Vi delar uppfattningen att gårdsförsäljning inte hotar Systembolagets detaljhandelsmonopol eller utgör något hot mot folkhälsan. Vi som företräder många lokala små producenter ser möjlighet till fler arbetstillfällen och en mer levande landsbygd. Analysen om att intresset för lokalt och småskaligt kommer öka på Systembolaget anser vi är korrekt. Förslaget om vilka som ska få bedriva gårdsförsäljning (avsnitt 10.3) stödjer vi fullt ut. 

Utredningen föreslår vissa åtgärder som kommer medföra ökad administration och troligen även kostnader för producenterna. Det är i sig rimligt att tillstånd för försäljning från kommun behövs, men detta arbete bör inte bli för omfattande. Utredningens förslag på öppettider och att alkohollagens generella regler ska tillämpas får anses rimliga. Vi har inga invändningar mot att gårdsförsäljning införs på prov under sex år, men om regleringen ska upphävas anser vi att besked om detta ska komma i god tid.

När det gäller förslaget om att försäljningen endast ska ske med begränsad kvantitet är inte argumentationen övertygande. Om det är nödvändigt för förslagets genomförande att ange begräsningar i kvantitet ställer vi oss delvis bakom det. När det gäller begräsningar i försäljningsvolym för spritdryck (0,7 liter) samt vin (3 liter) får detta förslag (avsnitt 10.2.2) anses rimligt. Det kan dessutom ses som ett rimligt komplement till Systembolagets försäljningskanaler då det ofta är både dyrt och svårt för småproducenter att tillhandahålla sina produkter i små volymer.   

Vi avråder

Vissa faktorer får anses vara de samma för de småskaliga producenterna som skulle kunna ägna sig åt gårdsförsäljning. Det rör sig om mindre företag med få eller inga anställda. Relativt sett små produktionsvolymer och därmed också högre försäljningspris. Med detta som bakgrund avråder vi från två av förslagen i utredningen.

Krav på studiebesök eller föreläsning

I utredningen förslås att gårdsförsäljning endast ska vara tillåtet i anslutning till studiebesök eller annat kunskapshöjande evenemang (avsnitt 10.2.1) som dessutom producenten ska ta betalt för. Detta är ett orimligt krav som vi direkt avråder från.

Gårdsförsäljning är en möjlighet för de som i liten skala producerar olika typer av alkoholhaltiga drycker. Egenföretagare eller småföretagare som redan idag lägger mer än heltid på sitt arbete med att producera dryckerna. Det får därför anses orimligt att staten ålägger producenterna tvingande arbetsuppgifter i form av att arrangera studiebesök, föreläsningar eller andra evenemang i samband med försäljningstillfället. Vi anser att det ligger i varje producents eget intresse och ansvar att berätta om sitt företag och sina varor.

De flesta småproducenter har begränsade utrymmen för att ta emot större besökande grupper. Det är en verksamhet som dessutom har hygienkrav utifrån livsmedelslagstiftningen. Förslaget skapar onödiga svårigheter för den enskilde företagaren.

Vi anser att kravet på studiebesök eller föreläsning ska strykas.

Begränsningar i kvantitet

Vidare föreslås i utredningen begräsningar i försäljningskvantiteter för öl och andra jästa drycker (avsnitt 10.2.2) motsvarande 3 liter. Det får anses finnas skillnader mellan starksprit och vin å ena sidan och öl och andra jästa produkter å andra sidan. Begränsningen i kvantitet kan anses naturlig vad gäller vin och spritdrycker då antalet försäljningsartiklar troligen kommer vara begränsat utifrån både produktionsperspektivet och prisbild.

När det däremot gäller ölproduktion är det inte ovanligt att småskaliga ölproducenter har 15-20 olika ölsorter. En smakbredd som oftast förklaras vid föreläsningar eller motsvarande. Därför blir begräsningen till sex stycken 0,5 centilitersburkar eller nio 0,33 centilitersflaskor inte rimlig. Om det är nödvändigt för förslagets genomförande att ange begräsningar i kvantitet för öl eller andra jästa produkter föreslår vi 8 liter vilket motsvarar en låda med 24 stycken 0,33 centilitersflaskor vilket är en mer rimlig volym. 

Vi anser i första hand inte att begränsningar gällande kvantitet ska införas.
Vi anser i andra hand att om begränsningar för öl och jästa drycker ska införas bör den vara 8 liter.

Om Regional Matkultur Skåne

Regional Matkultur Skåne ingår i det europeiska nätverket Culinary Heritage Europe, som består av 44 regioner runt om i Europa med drygt 1 500 medlemsföretag, varav drygt 70 medlemmar finns i Skåne. Nätverket har som gemensamt mål att utveckla regionerna genom att främja lokal och regional mat och matkultur. Medlemsföretag är exempelvis restauranger, producenter och gårdsbutiker. Vårt gemensamma varumärke, Kockmössan med texten ”Regional Matkultur Skåne” ska vägleda konsumenter och turister till den lokala matkulturen. Nätverket underlättar också för lokala matproducenter till smakfulla samarbeten.

För styrelsen i Regional Matkultur Skåne

Trelleborg 2022-05-31

Ulf Bingsgård
Ordförande

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s