Rotary ska skapa hopp i världen

Rotary ska skapa hopp i världen

Med nyfikenhet följde jag inkommande president, Rotary International President-Elect (RIPE), R. Gordon R. McInallys tal under International Assembly i måndags (9 januari). Det är i detta tal han ska peka ut riktningen för Rotary under året 2023-2024. Lite extra spännande är att följa eftersom detta blir året jag är Immediate Past District Governor (IPDG) och ska vara ett stöd för årets guvernör, Annika Skoglund. Spännande också eftersom detta blir den tredje presidenten för Rotary Internationals tal som jag följer med spänning. Första gången var så klart när jag skulle träda in som guvernör 2021-2022 och Shekhar Mehta skulle bli president för Rotary International. Av lite olika skäl och anledningar fick jag ett år till, ytterst ovanligt, som guvernör under nuvarande president för Rotary International, Jennifer Jones.

När jag lyssnar till RIPE Gordons tal är det ett ord som fastnar. Kontinuitet. Hur vi ska bli bättre på att bygga broar mellan de olika Rotaryåren. Vikten av att vi stöttar varandra och bygger vidare på vad våra företrädare har arbetat med. Bygga vidare och bygga bättre. Jag vet inte om det är bara för att jag är inne på mitt andra år som guvernör som jag uppskattar ordet kontinuitet. Det är nog lätt hänt i en organisation som är tämligen ett-årig i sin struktur att man tappar fokus på nästa år och vad som ska leva vidare. Man lever här och nu och vill markera sitt eget år mer än fokusera på att man är en kugge i ett stort maskineri. Men, bara för att man är en kugge i ett maskineri betyder inte det att man är visionslös. RIPE Gordon visade på både förnyelse och kontinuitet i sitt tal och sina visioner för det kommande året.

En stor pusselbit i att vi jobbar kontinuerligt är att vi förhåller oss till den vision och de strategiska inriktningar, Rotary Action Plan. Mycket klokt jobb har gjorts och finns i detta dokument. Ett dokument som ger stöd för klubbarna kring hur de ska arbeta för att utvecklas. Jag får erkänna att jag gått från att vara tämligen skeptisk och ovetande om Rotarys vision och strategiska inriktningar till att nästan vara en liten nörd kring dem.

I ärlighetens namn. Tar man bara till sig och reflekterar över visionen och ser på vilka sätt vi kan öka vår ”impact”, öka årt ”reach”, ”engage” fler medlemmar och bli bättre på att ”adapt” till den verklighet vi lever i så skapar vi förändring tillsammans.

Det jag också gläds åt i RIPE Gordons tal är att han lyfter fram att vi ska fortsätta att både främja och stödja Rotaract. Fortsätta arbetet med att utveckla samarbete mellan Rotary och Rotaract. Detta har varit viktigt för mig under mina år som guvernör och det är glädjande att detta fortfarande är högt på agendan.

En annan sak som är högt på agendan är ”Empowering Girls” som lyftes in på agendan av tidigare Rotary International President (IPRIP) Shekhar Mehta som nuvarande president (RIP) Jennifer Jones bestämde sig för att fortsätta med. Rotary är en så pass stor organisation i världen att vi kan påverka. Vi kan genom det vi gör stödja och främja kvinnor och flickors lika möjligheter i världen. Vi kan vara med och skapa en mer jämställd värld.

Vi är också en så pass stor organisation att vi snart kan gå i mål med vår stora vision. Visionen om att utrota polio. Ett engagemang som vi hållit på med sedan mitten av 1980-talet. Nu, med ett fåtal fall i världen, är vi nära målen men vi måste kämpa på hela vägen i mål. Det som konstateras är tyvärr att även om detta är vår STORA sak, vårt löfte till världens alla barn, så är det få klubbar och medlemmar som bidrar ekonomiskt i kampen. Väldigt enkelt är det så att med mer pengar i kampen så är det möjligt att utrota polio.

Ett viktigt påpekande. Fler behöver bidra mer till The Rotary Foundation, både till kampen mot polio men även till Årliga fonden som gör att vi kan bedriva projekt världen över. Det hjälper inte att att medlemmar pratar om allt gott Rotary gör. Man behöver bidra ekonomiskt också så att vi kan göra gott i världen. Varje medlem kan bidra med något. Det är inte att låta ”någon annan” göra det.

Ett litet bidrag på vägen är att köpa en End Polio Now-penna för 20 kronor. För varje såld penna går en (1) US Dollar in i kampen mot polio. Denna dollar växlas upp tack vare Bill and Melinda Gates Foundation med två (2) dollar till totalt tre (3) US Dollar. Det är just tre dollar som genomsnittskostnaden är för att kunna vaccinera ett barn till ett poliofritt liv. Så, för varje såld penna får ett bar en möjlighet att leva ett poliofritt liv. Steg för steg, penna för penna, gör vi världen poliofri.

Kan vi som stor internationell organisation med trovärdighet försöka ändra världen om vi inte är villiga och vågar ändra oss själva? En tämligen retorisk fråga. Därför är det viktigt att frågor kring mångfald, jämlikhet och inkludering (Diversity, Equity, Inclusion – DEI) fortsätter vara högt prioriterat på vår agenda.

Create hope in the World – det är temat för 2023-2024. Förutom att vi ska fortsätta att arbeta och bidra med kontinuiteten i vårt arbete kring det som nämnts ovan ska vi också fokusera på två frågor. Rotarys arbete för fred och att synliggöra problemen kring mental hälsa.

Rotary har i många olika former och skepnader under åren arbetat för fred i världen. En del i detta var att Rotary var delaktiga i bildandet av Förenta Nationerna/United Nations (FN/UN). En annan del är så klart de snart åtta Rotary Peace Centers som finns runt om i världen. Topputbildningar på toppuniversitet med fokus på att skapa fred och bättre förståelse för fredliga lösningar i världen. Onekligen har kriget i Ukraina skapat ett förnyat fokus kring detta i kombination med alla de många rotarianer och rotaractare som på olika sätt engagerat sig i arbetet för att ge stöd åt de många flyktingar, både i och utanför Ukraina.

Ett annat problem i vår nutid är att fler och fler lider av mental ohälsa. En bruten arm eller ett ben är en synlig skada och när det är läkt blir även det synligt. Den mentala hälsan och därmed också den mentala ohälsan behöver lyftas fram och diskuteras. Vi är en organisation som är stod nog att kunna sätta denna fråga på agendan.

Med respekt för det som hänt tidigare, lyfta fram det och förbättra det samt att sätta nya viktiga frågor i fokus kan Rotary skapa hopp i världen.

Det ska bli spännande att som före-detta guvernör vara delaktig i att gå från ”Serve to change lives” till ”Imagine Rotary” för att vi ska kunna ”Create hope in the World”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s